Κλάδος Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την λειτουργία και κατασκευή κτιρίων, εργολάβων δημοσίων έργων, ευθύνης έργου, ευθύνης προϊόντων, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.