Κλάδος Μεταφορών και Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα

Ασφαλίσεις θαλασσίων αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Προγράμματα διαρκών ασφαλίσεων μεταφορών ( OPEN COVERS ) κατάλληλα για μεταφορικές εταιρίες ( C.M.R.)