Λοιπές Υπηρεσίες – Ασφάλειες

Κλάδος Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την λειτουργία και κατασκευή κτιρίων, εργολάβων δημοσίων έργων, ευθύνης έργου, ευθύνης προϊόντων, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Κλάδος Νομικής Προστασίας

Η νομική υποστήριξη σας για αξιώσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα που έχουν τρίτοι εναντίον σας ή έχετε εσείς έναντι τρίτων.

Ασφάλεια παντός κινδύνου Η/Υ

Ενδιαφέρει τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες, επιστήμονες και ιδιώτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στεγαστικά Δάνεια

Κλάδος Εγγυήσεων